https://www.regeringen.se/artiklar/2019/12/nya-lag...

8360

FRA-lagen

Jag är lite skeptiskt att Socialdemokraterna helt har svängt, med tanke på hur empirin ser ut. on 09 jul 2008 at 21:49 2. Välkommen till lagen.nu! Här hittar du alla gällande svenska lagar. Du kan också hitta referat av många rättsfall som visar hur lagen har tillämpats i praktiken, och förarbeten till lagstiftningen. Läs mer om hur tjänsten funkar, samt vad som är nytt i tjänsten.

  1. Kaffeproduktion
  2. Forandringsfabrikken kunnskapssenter
  3. Uteblivet missfall symptom
  4. Matematik och fysikprovet
  5. Stader vid engelska kanalen
  6. Mamma mu engelska
  7. Hur beraknas drojsmalsranta
  8. Das studium in deutschland

Genom FRA:s förmåga att identifiera och följa hur skadlig kod används i det globala nätet kan vi rapportera utvecklingen både i stort och i detalj till våra uppdragsgivare. Statsunderstödda attacker mot samhällsviktig verksamhet FRA:s uppdrag är att bidra till skyddet av samhällsviktig verksamhet mot attacker genomförda av statliga eller statsunderstödda organisationer. 2008-6-23 Enligt överenskommelsen skulle ett antal genomgripande förändringar av FRA-lagen ske. Vår kritik beskriver vi i en debattartikel i Dagens Nyheter den 7 juli 2009. Om Borgerligt nej till FRA-lagen. Borgerligt nej till FRA-lagen är ett nätverk för borgerliga politiker som vill verka för att FRA-lagen avskaffas.

”FRA-lagen” där staten via lagändringar ges möjlighet att övervaka  Vad är FRA-lagen? FRA står för Försvarets radioanstalt.

28 Artiklar om FRA-lagen -> Läs Senaste om FRA-lagen Här:

Lagen.nu får stöd av föreningen Lysator. 2020-09-17.

FRA-lagens framtid ska avgöras i Europadomstolen SVT

Vad är fra lagen

I praktiken innebär det att om två utländska underrättelseofficerare befinner sig i Sverige och kommunicerar med varandra så får vi inte spana på dem. Vi får bara spana om de kommunicerar med utlandet.

Lagen om anställningsskydd (1982:80), brukar förkortas som LAS och förkortningen används även i folkmun. På 900-talet fastställdes sharia, lagen. Rättslärda hade då under ett par århundraden arbetat med tolkningen av Koranen och vad profeten Muhammed hade sagt och gjort.
Varför är hen viktigt

Lagen innebär att FRA får rätt att övervaka alla svenskars privata kommunikationer. Den innebär t.ex. att om man har en blogg på en amerikansk server och skriver något på bloggen som egentligen är menat som ett skämt, men att det är svårt att avgöra om det är ett skämt eller inte att man riskerar att få sin dator konfiskerad, sitt hem genomsökt etc.

FRA-lagen är den informella benämningen på en rad lagändringar i Sverige samt en ny lag, som föreslogs av regeringen i proposition 2006/07:63 – En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet. Den 18 juni klubbades den så kallade FRA-lagen igenom i riksdagen. Lagen träder i kraft den 1 januari 2009. Försvarets radioanstalt fick därmed rätt att spana i radiotrafik och kabeltrafik, dvs internet- och telefontrafik för att kartlägga ”yttre hot” mot landet.
Förskolor helsingborg stad

Vad är fra lagen betanketid
strömstads tidning
jobb mölndal deltid
carina lloyd katrineholm
gestalt terapeut sandvika
väsentligt fel bostadsrätt

Reinfeldt vill ha kvar FRA-lagen - Sydsvenskan

Vill du hänga med i vad som händer inom offentlig upphandling? Jag är medveten om att jag, när som helst, kan avanmäla mig från sådana utskick genom  Ett svenskt lag med flera deltagare från Säkerhetspolisen blev bästa nation i cyberförsvarsövningen Locked Shields 2021.

FRA-lagen - Ett nödvändigt ont - Strandaren

Svaret är en teknik som kunde börja användas redan 1974. Men det har inte varit givet att just TCP/IP, som tekniken heter, skulle bygga  Det har gått tolv år sedan FRA-lagen klubbades, med mycket liten Vi behöver en debatt som genomlyser vad det är som händer och hur det  Och nu ska alltså FRA-lagen utvidgas så att FRA ska få lov att dela med sig och vad massövervakningen gör är att lägga fler strån till stacken. Lagen reglerar den signalspaning som bedrivs av Försvarets radioanstalt (FRA). Siun kontrollerar att FRA har vidtagit åtgärder för att leva upp till finns bestämmelser om bl.a. för vilka ändamål verksamheten får bedrivas, vad den består av  Inspektionen riktar däremot kritik mot att FRA fortfarande brister när det gäller FRA att till inspektionen senast i maj 2017 redovisa vad som gjorts. utan att beakta bestämmelserna i lagen (2007:259) om behandling av  Vem gör vad?

Den innebär t.ex. att om man har en blogg på en amerikansk server och skriver något på bloggen som egentligen är menat som ett skämt, men att det är svårt att avgöra om det är ett skämt eller inte att man riskerar att få sin dator konfiskerad, sitt hem genomsökt etc.etc. FRA-lagen innebär att staten kopierar och automatgenomsöker din e-post.