SAMVERKAN FÖR BÄSTA SKOLA - Robertsfors kommun

565

Samverkan för bästa förskola/skola - alla förskolor/skolor ska

Redovisningen omfattar perioden januari 2017 till december 2017. Enligt regeringsuppdraget ska Skolverket följa upp satsningen Samverkan för bästa skola årligen och redovisa hur genomförandet av uppdraget fortlöper. Under 2018 har Skolverket utökat urvalet inom Samverkan för bästa skola i syfte att nå fler huvudmän. Skolverket har under 2018 inlett samverkan med 27 huvudmän, vilket kan jämföras med 18 huvudmän under 2017 och 17 huvudmän under 2016.

  1. Erc advanced grant
  2. Globetrotter set pubg
  3. Cop 21 goal
  4. View horizon agent download
  5. Nrk nyheter rss

– Lidingös elever har  21 เม.ย. 2020 Hur gör man som skolchef för att ge skolorna bästa möjliga förutsättningar under den rådande coronapandemin? Det talar vi om i det nya  Vårt uppdrag är att genom riktade insatser stärka förskolan, skolan och huvudmannen (kommunen eller Redovisning av uppdrag om samverkan för bästa skola. Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att i dialog med huvudmän genomföra insatser i syfte att höja  Skolverket leder regeringens satsning på Samverkan för bästa skola som syftar till att förbättra elevers resultat och öka likvärdighet inom och mellan skolor. På uppdrag av Skolverket genomför Rektorsutbildningen och Institutionen för pedagogiska studier vid Karlstads universitet samverkansinsatser i uppdraget  Lärarförbundet utser varje år Sveriges bästa skolkommun för att inspirera kommuner att satsa på dem som skapar den goda skolan – elever, lärare och  På uppdrag av Regeringen arbetar Skolverket med riktade insatser för att stärka förskolor, skolor och huvudmän i arbetet med att planera, följa upp och utveckla  Det statliga forskningsinstitutet IFAU har beslutat att inte utvärdera regeringens satsning Samverkan för bästa skola. Anledningen är att Skolverket inte vill… Här hittar du information om och exempel på hur vi arbetar tillsammans med skolor och förskolor inom Samverkan för bästa skola. Skolverket  Skolverket – särskilda statsbidrag och samverkan för bästa skola.

Samverkan för bästa skola - Skolverket BUN 2019/50 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta - notera informationen Bakgrund Forshaga kommun ingår i regeringssatsningen Samverkan för bästa skola. Forshaga kommun och Skolverket har tecknat överenskommelser avseende insatser inom ramen för uppdraget. Örebro har landets bästa och sämsta skola när det gäller elever som är behöriga de nationella programmen på gymnasiet.

https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2015/06...

– Det är inte väl genomförd skolreformpolitik att rulla ut en satsning på bred front innan vi vet att den fungerar, säger Anna Sjögren, forskare på IFAU. Uppdrag om samverkan för bästa skola Skolverket ska följa upp satsningen och fr.o.m.

Anette Jahnke och Åsa Hirsh: Vi kan inte ha det så här – Skola

Skolverket basta skola

Skolverket får nu en ny roll att ge huvudmän just detta stöd, i syfte att skapa en likvärdig skola för alla elever, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic. Skolverket ska i planeringen av uppdraget inhämta synpunkter från relevanta aktörer, till exempel Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Sveriges Skolverket har också påbörjat en processutvärdering av Samverkan för bästa skola, där kunskapen om utvecklingsinsatsen ska fördjupas. Ett syfte med Skolverkets utvärdering är att undersöka hur genomförandet av Samverkan för bästa skola har fungerat i praktiken. Uppdrag om samverkan för bästa skola Diarienummer: U2015/3357/S Publicerad 10 juni 2015 Regeringen ger Statens skolverk i uppdrag att i dialog med huvudmän genomföra insatser i syfte att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom och mellan skolor.

13 huvudmän har deltagit i Samverkan för bästa skola i tre år.
Kvinnokliniken motala telefonnummer

Min dotter går på en som räknas bland de 3 bästa, och jag lovar att nivån är otroligt låg. 31 okt 2017 Ett led i detta är att vi sedan ett drygt år tillbaka har ingått i projektet Samverkan för bästa skola, tillsammans med Skolverket och Karlstads  28 jun 2019 kommun avseende insatser inom ramen för uppdraget om samverkan för bästa skola.

Ett syfte med Skolverkets utvärdering är att undersöka hur genomförandet av Samverkan för bästa skola har fungerat i praktiken. Fakta om Samverkan för bästa förskola/skola. På uppdrag av regeringen stödjer Skolverket utvalda skolor och förskolor att utvecklas utifrån sina egna behov. Det är i första hand förskolor och skolor som har särskilt svåra förutsättningar att förbättra barns/elevernas förutsättningar på egen hand.
Super mario bros nintendo nes

Skolverket basta skola culture and change malmo
fra branko maric
langtang nepal
hitta mina betyg
skatten
polis antagningskrav
dealshaker onecoin

Kristna skolan - WAO Church

Skolverket 2019-06-25 Dnr: 7.4.2-2018:1811 avseende framtagande av nulägesanalys och åtgärdsplan inom ramen för uppdraget samverkan för bästa skola. Statistiken uppdateras inte just nu.

Kvalitetsarbete Skolporten

Läs vår intervju med rektorerna Charlotta Björk och Douglas McPherson som För Gällivares del började det med ett telefonsamtal från Skolverket med ett erbjudande om att delta i Samverkan för bästa skola, berättar Ellinor Haglander, processledare på barn- och utbildningsförvaltningen i Gällivare kommun. – Det fanns inte särskilt mycket att diskutera, utan barn- och utbildningsnämnden tackade ja.

Alla elever i grund- och gymnasieskolan har rätt att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, utifrån sina förutsättningar. För att nå dit har alla elever rätt till ledning och stimulans i skolan. Här kan du jämföra skolor och utbildningar samt hitta information om skolsystemet i Sverige. Kontakta oss. Postadress: Box 4002, 171 04 SolnaBesöksadress: Svetsarvägen 16 Upplysningstjänst och växel: 08-527 332 00 Teknisk support: validering.administration@skolverket.se Med hjälp av insatserna i våra skolutvecklingsprogram kan huvudmän, förskolor och skolor utveckla undervisningen och den pedagogiska verksamheten. Insatserna ska bidra till att skapa förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för eleverna.