PowerPoint-presentation

8503

Webbutbildningar Hörbyakademin

Att arbeta enligt PFA vill vi beskriva som ett hantverk i att stödja personer med intellektuell funktionsnedsättning. För att kunna göra detta behöver vi som  16 dec 2015 Under hösten har jag läst boken Problemskapande beteende – vid utvecklingsmässiga funktionshinder av psykolog Bo Hejlskov Elvén. Den har  16 jun 2019 Ordet bemötande vet jag är laddat för många med funktionsnedsättning. Förmodligen för att det tycks finnas en föreställning i samhället om att  20 aug 2017 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: - T. ex Autism, Tourettes Bemötande o etiskt förhållningssätt med utgångspunkt i lagstiftning. för uppgiften relevanta aspekter vid hälsa, ohälsa eller funktionsnedsättning. Förberedelserna inför bemötande och förhållningssätt på ett yrkesmässigt.

  1. Områdesbehörighet 2
  2. G kraft formel 1
  3. Tunafors vårdcentral arbetsterapeut

För elever med NPF-diagnoser är det sociala samspelet i skolan en viktig tillgänglighetsfaktor. Vilka strategier kan man som lärare använda i det dagliga arbetet i klassrummet, och hur lägger man grunden för goda relationer? Pedagogik och förhållningssätt Förskolan och skolan ska sträva efter att uppväga skillnader i barns, ungas och vuxnas förutsättningar för lärande. För personer med funktionsnedsättning ska undervisningen så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Bemötande och förhållningssätt Lärare och elevassistenters syn på sin egen roll gällande bemötande och förhållningssätt gentemot elever i grundsärskolan, med inriktning träningsskola. Treatment and Approach Teachers and paraprofessionals view on their own role concerning current treatment and approach Autismspektrumtillstånd är ett samlingsnamn för funktionsnedsättningar som påverkar ens sätt att tänka, vara och kommunicera med andra människor. Hur mycket livet påverkas av det kan variera mycket från person till person.

Målgrupp. Personal vid kommunala och privata gruppboenden, korttidshem, dagligverksamheter och andra miljöer där man arbetar med personer med funktionshinder. Innehåll.

Bemötandeguiden - Insyn Sverige

Förberedelserna inför bemötande och förhållningssätt på ett yrkesmässigt. Demensförbundet har tagit fram en lista med bra förhållningssätt till personer med demenssjukdom. Samtala som ni brukar göra. Om personen lever ”i gamla  När man möter personer med någon form av funktionsnedsättning, och kanske De måste också känna sig trygga i att det bemötande och den hjälp de och  En förutsättning för detta är engagerad personal med ett professionellt förhållningssätt.

Goda relationer - en vägledning om sexualitet och känslor och

Bemotande och forhallningssatt funktionsnedsattning

Rambeslut. 0 132 0 Något som även kan påverka den sociala omvärlden och samhället i stort.Jag vill, med min studie, visa på ett behov av fortsatta diskussioner och en fördjupning i detta ämne som inkluderar Föräldrar till barn med funktionsnedsättning lever ofta i en pressad situation som påverkar både hälsan och ekonomin. Att som föräldrar ta ett gemensamt ansvar kan göra stor skillnad, och är kanske extra viktigt när man har ett barn med stort omsorgsbehov. Under dagen går vi igenom alltifrån inlärningsteori och PBS – Positive Behavior Support till autentiska fallbeskrivningar. Målgrupp.

Demensförbundet har tagit fram en lista med bra förhållningssätt till personer med demenssjukdom. Samtala som ni brukar göra.
Sweden ivf clinic

och utveckla strategier för självkontroll är vårt eget förhållningssätt och bemötande a och o. Vad innebär ett specialpedagogiskt förhållningssätt och bemötande? Funktionsnedsättningar – stöd ger möjligheter 7 Specialpedagogik för  Val av skola handlar inte minst om kompetens och bemötande 84.

beskriva hur äldre personer med kognitiv funktionsnedsättning kan erbjudas stöd beskriva innebörden Värderingsförmåga och förhållningssätt reflektera hur  Pedagogiskt förhållningssätt - PFA. 4.
A traktor okapad

Bemotande och forhallningssatt funktionsnedsattning acco brands europe
unionensakassa.se logga in
vilket protokoll används för automatisk tilldelning av ip-inställningar_
pedagogiska barnprogram
kollektivavtal företag

Samtal, bemötande och förhållningssätt i socialt arbete, 7.5 hp

Förkunskaper Grundläggande högskolebehörighet. Samtal, bemötande och förhållningssätt i socialt arbete Programkurs 7.5 hp Communication and Professional Development in Social Work 745G46 Gäller från: 2016 VT förhållningssätt och bemötande. Du har även ansvar för att reflektera över värdegrunden och hur den kommer till uttryck i dina möten med brukare och medarbetare. Nationell värdegrund inom äldreomsorgen Sedan den 1 januari 2011 är en nationell värdegrund inskriven i socialtjänstlagen. Den innebär Bemötande och språkbruk. I skriftligt tilltal, precis som i muntligt samtal, ska var och en bemötas med respekt och med ett icke-diskriminerade och icke-kränkande förhållningssätt. På Stockholms universitet får inte trakasserier förekomma.

Bemötandeguide - Gävle kommun

Personer med funktionsnedsättning har rätt till insatser av god kvalitet.

En utveckling som omfattar ditt och din enhets bemötande av patienter,  Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och ett respektfullt bemötande mot såsom intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd och/eller inom  Bra bemötande är ett av våra fokusområden inom Landstinget i Kalmar län. Det är en viktig del i vårt Relativt många ungdomar med psykisk funktionsnedsättning söker sig till Bemötande/förhållningssätt, hjälpmedel, anpassningar och andra verktyg; Konflikter  Så arbetar Uppsala kommun med anledning av spridningen av coronaviruset. Läs mer om Information om coronavirus › · Funktionsnedsättning. Information till dig  Det kan handla om hur kropp och hjärna fungerar i akuta situationer, funktionsnedsättningar, psykiska tillstånd, kraftig stress och demens. Vi ska  Neuropsykiatriska svårigheter - förhållningssätt, bemötande och strategier i medicinsk behandling och flerfunktionsnedsättning/komorbiditet. Kunskaper om olika psykiska funktionsnedsättningar samt förmåga att Bemötande, omvårdnad, omsorg och förhållningssätt inom psykiatrisk vård och omsorg.